schilderijen van Friesland

uit 2009 tot 2017 (klik op de afbeelding om het werk groter te bekijken)
stuur een bericht naar de kunstenaar

Koe

2017

koe

Kleine Kerkstraat

2017

Leeuwarden

Westerkade

2017

Leeuwarden

Poiesz

2016

supermarkt Workum

Twirre

2016

Roeiboot

Noorderhaven

2016

Harlingen

Slachtedyk

2016

Friesland

Zoutloods Laaksum

2016

Friesland

Eewal

2016

Leeuwarden

vaart bij Wergea

2015

Friesland

compositie in groen, geel en blauw

2015

Cementtorens Leeuwarden

Grouw

2015

bij zonsondergang

Speelhuis

2015

Strand Makkum

Haventerrein

2015

Harlingen

Sk├╗tsjesilen

2015

zeilen

Grote Kerkstraat

2015

Leeuwarden

Morgenster

2015

Emmakade Leeuwarden

Hegebeintum

2016

kerk

Blomke fan Romke

2015

Bloemenstal Leeuwarden

Koeien in mist

2016

koeien in mist

wachten op de trein

2015

treinstation Leeuwarden

Half gezonken bootje

2016

Wergea

de Kelders 3

2015

Leeuwarden

Emmakade (5)

2015

Leuwarden

Centraal Apotheek

2015

Centraal Apotheek Leeuwarden

Voorstreek

2015

Leeuwarden

Emmakade 3

2015

Emmakade Leeuwarden

Us heit

2015

Hofplein Leeuwarden

Noorderleeg

2014

loopbruggetje in het Noorderleeg bij Hallum

Deelen 2

2013

De Deelen bij Gersloot

Oldeberkoop

2013

Oldeberkoop, Friesland

Damwoude

2012

boerderij bij Damwoude

Mirns

2012

huisjes aan Murnserdyk bij Mirns

Workum

2012

landschap met huizen en vaart bij Workum

Nijemirdum

2012

Sânfeartsdyk bij Nijemirdum

Spanga

2012

boerderij bij Spanga

Bontebok

2012

vaart Bontebok in winter

ochtendnevel

2012

bos bij Beetsterzwaag 

Spoorwegovergang

2011

Dronrijp

sluis Jubbega

2011

sluis in vaart

Nieuwstad bij avond

2010

Leeuwarden-Nieuwstad bij avond

Het wad bij Holwerd

2009

Het wad bij Holwerd met laagstaande zon

Boerderij aan het IJsselmeer

2009

Boerderij aan het IJsselmeer bij Oudemirdum (Fr.)

Quadrijders

2010

Quadrijders bij Peassens (Fr.)